Šilumos ūkio priežiūra

  • Šilumos punktų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas.
  • Šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas.
  • Vamzdynų šiltinimo, termoizoliacijos įrengimas ar keitimas.
  • Šildymo sistemų praplovimas.
  • Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai.
  • Šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui.
  • Santechniko paslaugos.
  • Kiti darbai.