Elektros ūkio priežiūra

  • Elektros punktų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas.
  • Elektros įrenginių eksploatavimo organizavimas.
  • Specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra.